Ekspozita

Ekspozita e Shangait 2018

Ekspozita e Spanjës 2018

Ekspozita e Indisë 2018

Ekspozita gjermane 2019

Ekspozita e Shangait 2019

Ekspozita e Indisë 2019

Ekspozita e Shangait 2020